Tham dự buổi làm việc có ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động ở Trung ương và địa phương.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2017, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cùng sự vào cuộc tích cực của các Sở, ban ngành liên quan và sự đồng tình hưởng ứng các tầng lớp nhân dân tỉnh Vĩnh Long, cuộc vận động của Ban chỉ đạo Trung ương về “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được nhân dân tỉnh Vĩnh Long hưởng ứng mạnh mẽ. Để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015 – 2020. 

Chủ tịch ủy ban MTTQ Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh Vĩnh Long 

Trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng hàng Việt. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ triển lãm, tổ chức các hoạt động đưa hàng hóa mang thương hiệu Việt đến tận tay người tiêu dùng, đặc biệt đối với vùng nông thôn; khuyến khích và định hướng tiêu dùng hàng Việt trong cán bộ và nhân dân...

Chủ tịch ủy ban MTTQ Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đi thăm doanh nghiệp Phước Thành IV

Biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Vĩnh Long trong triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ghi nhận các ý kiến tại buổi làm việc và những kết quả trong chuyển biến về nhận thức của nhân dân Vĩnh Long trong sử dụng hàng Việt, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo cuộc vận động tiếp tục tuyên truyền Thông báo 264-TB/TW của Bộ Chính trị và Kết luận 107 – KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản của Chính phủ xung quanh việc thực hiện Cuộc vận động, nhất là đối với phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động. Đồng thời cần tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ hàng Việt.

Chủ tịch ủy ban MTTQ Trần Thanh Mẫn và ông Trương Văn Sáu thăm  doanh nghiệp sản xuất gạo xuất khẩu và siêu thị Coop Mart Vĩnh Long

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Cuộc vận động cần tích cực phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn, duy trì được chất lượng hàng Việt tại các phiên chợ từ đó tạo chuyển biến, niềm tin của nhân dân trong việc sử dụng hàng tiêu dùng do chính địa phương mình sản xuất. 

Chủ tịch ủy ban MTTQ Trần Thanh Mẫn và ông Trương Văn Sáu trực tiếp đi khảo sát tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng Việt tại Siêu thị Coop Mart Vĩnh Long

Ngoài ra, cần có sự vào cuộc quyết liệt của Ban chỉ đạo cùng các sở ngành nhằm ngăn chặn việc sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng. Chủ tịch ủy ban MTTQ Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh “muốn thị trường trong nước sôi động phải dựa vào sức mua của nhân dân, phải phát triển thị trường trong nước thì sức mua của người dân mới phát triển”.

Tâm Phạm - Quang Diệp