Đây là một trong những sự kiện hiện thực hoá cam kết giữa 2 nước tại Kỳ họp lần I Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam- Uruguay vào tháng 10/2018, tại Thủ đô Montevideo của Uruguay về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. 

ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ là cơ hội tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, qua đó nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều. 

Tại buổi ký kết, ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho hay, việc cơ quan xúc tiến thương mại 2 nước ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ là cơ hội tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, qua đó nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều. 

Theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch XNK Việt Nam và Uruguay năm 2018 đạt 140 triệu USD tăng 19% so với năm 2017. Trong đó XK Việt Nam sang Uruguay đạt 82 triệu USD, NK của Việt Nam từ Uruguay đạt 58 triệu USD

Lưu Hiệp