Có 19 nhà phân tích và chuyên gia cao cấp đã tham gia vào cuộc khảo sát Wall Street. Trong đó, 16 người, chiếm 84%, dự đoán giá vàng đi lên trong tuần tới; 2 nhà phân tích, hay 11%, cho rằng vàng giảm, và chỉ 1 người, hoặc 5%, có quan điểm trung lập. 

Trong khi đó,có đến 1.008 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia cuộc khảo sát giá vàng trực tuyến Main Street. Tổng cộng có 691 người trả lời, chiếm 69%, cho biết họ lạc quan về giá vàng trong tuần trước, trong khi 200 người tham gia, tương đương 20%, có quan điểm giảm và 117 người, hoặc 12%, cho rằng vàng sẽ đi ngang

H.A.