Từ tháng 1 này, sản lượng đường sẽ tăng cao do sản xuất bước vào chính vụ, với sản lượng bình quân 200.000 tấn/tháng. Như vậy, lượng đường tồn kho cộng với lượng đường sản xuất hàng tháng sẽ đáp ứng đủ mọi nhu cầu tiêu thụ trong nước, kể cả khi nhu cầu tăng lên vào dịp Tết Mậu Tuất. 

Tuy nhiên, giá đường trong tháng 1 vẫn khó có khả năng cải thiện. Theo đó, giá đường vẫn đang tiếp tục xu hướng giảm từ đầu năm 2017 đến nay. Giá bán buôn đường kính trắng trên thị trường tháng 1 và 2-2017 là 16.000 - 17.100 đồng/kg, đến tháng 4 giảm còn 15.100 - 16.700 đồng/kg, tháng 6 từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, tháng 8 từ 13.100 - 15.800 đồng/kg và tháng 12 là 12.700 - 14.100 đồng/kg. 

Nguồn cung trong nước dồi dào là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến giá đường giảm và nhiều khả năng còn đứng ở mức thấp trong đầu năm 2018. 

C.L.