Theo đó, Vietcombank điều chỉnh tăng lãi suất ở các kỳ hạn ngắn 1 tháng-6 tháng: tăng 0,5%/năm ở kỳ hạn 1 tháng lên 4,5%/năm; tăng 0,3%/năm ở các kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng lên tương ứng ở mức 4,6%/năm và 4,8%/năm; tăng thêm 0,2%/năm lên 5,2%/năm ở kỳ hạn 6 tháng.

Agribank điều chỉnh tăng mạnh lãi suất kỳ hạn 3 tháng thêm 0,7%/năm lên 5,2%/năm. Techcombank cũng công bố biểu lãi suất mới: tăng 0,1%/năm ở kỳ hạn 3 tháng, 7 tháng và 15 tháng lên tương ứng ở mức 5,15%/năm, 5,65%/năm và 6,7%/năm.

Tương tự, kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cũng được ngân hàng này điều chỉnh tăng 0,2%/năm và 0,15%/năm lên mức 5,15%/năm và 5,65%/năm…

H.A.