Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy lãi suất liên ngân hàng tuần qua tiếp tục giảm ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần, lần lượt là -0,13% và -0,06%, đưa lãi suất các kỳ hạn này xuống mức khá thấp, lần lượt là 0,28%/năm và 0,69%/năm.

Có cùng diễn biến, lãi suất huy động các kỳ hạn tiếp tục giảm. Cụ thể, trong tháng 5, nhóm ngân hàng quốc doanh, ngân hàng thương mại lớn (có vốn >5.000 tỷ đồng) và ngân hàng thương mại nhỏ có lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng lần lượt giảm 0,15%; 0,10% và 0,08% so với tháng 4. Đối với kỳ hạn 12 tháng thì 3 nhóm này cũng giảm lãi suất huy động lần lượt ở mức 0,23%, 0,07% và 0,1%.

Lãi suất huy động có diễn biến giảm đồng loạt sau khi NHNN cắt giảm các loại lãi suất điều hành và trần lãi suất huy động. Lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75% xuống 4,25%.

H.A