Cũng theo BIDV, tính đến 27-4, tín dụng của toàn hệ thống đạt hơn 4,83 triệu tỷ đồng, tương đương với mức tăng 3,57% so với cuối năm 2015. 

Lãi suất huy động duy trì sự ổn định sau 2 đợt điều chỉnh tăng (0,2-0,4%) của các ngân hàng trong tháng 2 và tháng 4-2016. 

Lãi suất cho vay thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn và 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn. 

BIDV cũng dự báo, tín dụng trong quý III sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan với mức tăng xấp xỉ 10-11%. 

Cùng đó là dự báo lãi suất VND liên ngân hàng tháng 6-2016 sẽ có xu hướng tăng trở lại do Ngân hàng Nhà nước đang tạm dừng hoạt động bơm tiền ra thị trường thông qua kênh ngoại hối...

PV