Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT được Bộ GTVT phê duyệt theo Quyết định số 113/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2014.  Điểm đầu của dự án tại KM 113+985 Quốc lộ 1 cũ (nút giao quốc lộ 31) thuộc địa phận Thành phố Bắc Giang; điểm cuối của dự án tại KM 159+100 - lý trình Quốc lộ 1 (trạm thu phí Phù Đổng cũ), thuộc địa phận Hà Nội, nằm trong tổng thể tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, đi qua khu vực các tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao và có vị trí, vai trò huyết mạch trong giao thông khu vực.

Ông Nguyễn Mỹ Hào - Giám đốc Sở giao dịch Vietcombank (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) tham gia ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang.

Ông Nguyễn Mỹ Hào - Giám đốc Sở giao dịch Vietcombank khẳng định: trên cơ sở hiệu quả của dự án, chúng tôi cam kết cung ứng đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời vốn tín dụng cũng như các sản phẩm, dịch vụ hiện đại, tiện ích để hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ. Dự án được khởi công ngày 22/02/2014 và dự kiến hoàn thành vào tháng 06/2016 với kỳ vọng là nhân tố chính tạo ra động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực cũng như toàn quốc

Lưu Hiệp