Ông Lương Văn Khôi - Phó Giám đốc Trung tâm kinh tế dự báo (Bộ KH&ĐT)

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý II/2019 của Bộ KH&ĐT này diễn ra ngày 27-6 tại Hà Nội, ông Lương Văn Khôi - Phó Giám đốc Trung tâm kinh tế dự báo (Bộ KH&ĐT) cho biết, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra rất căng thẳng và Việt Nam cần tránh tác động tiêu cực. 

Đặc biệt, cần phải tăng cường biện pháp phòng vệ thương mại ngăn chặn hàng nước ngoài đội lốt vào Việt Nam, kiểm soát chặt hàng hóa nhập vào Việt Nam mà chỉ lắp ráp giản đơn để xuất vào Mỹ.

Ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch nói: Trong quá trình triển khai thực hiện luật Quy hoạch, hiện nay có một số vướng mắc đối với điều khoản chuyển tiếp

Tại cuộc họp báo, ông Vũ Đại Thắng, thứ trưởng Bộ KH&ĐT cũng cho biết thêm, Luật quy hoạch có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Thông tin Bộ KH & ĐT và Chính phủ trình nghị quyết để hoãn thi hành luật là không chính xác. 

Về vấn đề này, ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch nói: Trong quá trình triển khai thực hiện luật Quy hoạch, hiện nay có một số vướng mắc đối với điều khoản chuyển tiếp. Chính vì vậy, Chính phủ có trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết giải quyết các vấn đề về chuyển tiếp đối với các quy hoạch đã được thực hiện xây dựng thời kỳ trước nhằm tháo gỡ khó khăn cho các bộ ngành, địa phương. 

Việc xử lý các quy định ở Điều 59 Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ tập trung chủ yếu ở vấn đề đó. Về lo ngại việc làm này sẽ khiến một số quy định, luật và quy hoạch khác bị ảnh hưởng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng nói: Những nội dung được trình để đảm bảo việc điều hành của Chính phủ, địa phương diễn ra liên tục trước khi Luật quy hoạch mới được thông qua.


Lưu Hiệp