Tiếp đến là tỷ giá đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác: 1 EURO (đồng tiền chung châu Âu) = 24.832 đồng; 1 GBP (bảng Anh) = 31.971 đồng; 1 JPY (Yên Nhật) = 203 đồng; 1CNY (nhân dân tệ Trung Quốc) = 3.376 đồng; 1HKD (đôla Hồng Kông) = 2.817 đồng.

H.A.