Tiếp đến là tỷ giá đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác: 1 EURO (đồng tiền chung châu Âu) = 23.908 đồng; 1 GBP (bảng Anh) = 32.434 đồng; 1 JPY (yên Nhật) = 182 đồng; 1 CNY (nhân dân tệ Trung Quốc) = 3.372 đồng; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.825 đồng.

H.A.