Kết quả, huy động được 300 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,60%/năm, thấp hơn 2,15% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/2/2014); huy động được 356,265 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,45%/năm, thấp hơn 0,20% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/11/2014).

Sau 8 phiên đấu thầu kể từ đầu năm 2014, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được tổng cộng 10.703,265 tỷ đồng trái phiếu.

H.A.