Theo đó, 91,3% dòng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - Cuba sẽ được xóa bỏ ngay khi hiệp định thương mại giữa 2 nước có hiệu lực.

Cụ thể, về danh mục cam kết, theo kết cấu mới của biểu thuế, số dòng thuế thuộc các danh mục cam kết theo Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2017 (AHTN 2017) là 563 dòng thuế.

Ngay khi hiệp định có hiệu lực, sẽ xóa bỏ 514 dòng thuế (91,3%); cắt giảm theo lộ trình 46 dòng thuế (chiếm 8,2%) và duy trì thuế suất cơ sở với 3 dòng thuế (0,5%).

B.K.