Trước khi triển khai Đề án quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây, tỷ lệ cửa hàng kinh doanh trái cây đăng ký kinh doanh, thực hiện các điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) còn khá thấp. Sau gần 1 năm triển khai đề án các chỉ tiêu bảo đảm ATTP tăng đáng kể, nhiều chỉ tiêu đạt hơn 90%.

Cụ thể trước đây chỉ có 30% cửa hàng đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc cam kết bảo đảm ATTP, nhưng đến tháng 8-2018 tăng lên 99%; từ 50% cửa hàng có thiết bị giám sát chất lượng trái cây, nay tăng lên 86%; 38% cửa hàng có tem truy xuất nguồn gốc trái cây tăng lên 74%...

Đặc biệt đến nay 99,5% cửa hàng có hóa đơn chứng minh nguồn gốc trái cây, trong khi trước đây chỉ là 59%. Hiện, thành phố đã cấp biển nhận diện cho 752 cửa hàng đáp ứng các yêu cầu của Đề án bằng 93,3% chỉ tiêu đề ra, đồng thời triển khai thí điểm mỗi quận một tuyến phố không kinh doanh trái cây dưới lòng đường, vỉa hè.

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, với những địa chỉ được cấp biển nhận diện trái cây an toàn, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, vệ sinh ATTP...

D.Linh