Các thị trường tiếp nhận với quy mô trong khoảng 100 lao động như: Malaysia 100 người; Algeria 82 lao động nam; Ả rập-Xê út 71 lao động nữ và các thị trường khác. Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, trong 8 tháng năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 86.047 người, đạt 78,22% kế hoạch năm 2018.

Bên cạnh đó, để lành mạnh thị trường, Bộ LĐ-TB&XH cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, từ đầu năm đến nay, qua thanh tra đã xử phạt 9 doanh nghiệp xuất khẩu lao động vi phạm với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

P.H.