Vì vậy, để hỗ trợ DN, Hiệp hội VASEP sẽ phối hợp cùng Tổ chức WWF VN, tập huấn để nâng cao chuyên môn cũng như cung cấp thông tin, nghiệp vụ cho các DN. Thông tư 52 quy định về mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản áp dụng cho nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm.

Theo đó, định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho cá da trơn là 1.050kWh/tấn sản phẩm và 2.050 kWh/tấn sản phẩm tôm đến hết năm 2025. Các DN nằm trong đối tượng áp dụng thông tư này có quy mô 300 tấn sản phẩm/năm trở lên, phải có các kế hoạch, biện pháp quản lý năng lượng hiệu quả tại DN để sao cho không vượt quá định mức qui định.

Đồng thời hằng năm DN cần thống kê chi tiết mức tiêu hao năng lượng, xác định suất tiêu hao năng lượng gửi báo cáo cho Sở Công Thương các địa phương...

T.Hà