Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, trong 11 tháng năm 2014, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã thực hiện 214.952 lượt hỗ trợ người nộp thuế với nhiều hình thức như: hướng dẫn trả lời qua điện thoại, trả lời trực tiếp, trả lời bằng văn bản, trả lời qua đối thoại doanh nghiệp (DN).

Đặc biệt, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Cục Thuế với các DN là một trong những giải pháp được Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện nhằm giải đáp những vướng mắc trong quá trình nộp thuế của người dân và DN. Thông qua các buổi đối thoại trực tiếp, những vướng mắc của DN và người dân về thuế sẽ được lãnh đạo Cục Thuế trả lời trực tiếp hoặc hướng dẫn thực hiện.

H.A.