Đây là hành động kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường tiêu thụ lúa gạo của VFA giúp nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Cụ thể, Chủ tịch VFA đề nghị các hội viên tuỳ theo điều kiện thực tế chủ động thực hiện các giải pháp sau từ ngày 15-2. Thực hiện thu mua dự trữ lưu, đẩy nhanh tiến độ giao hàng cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết. Chủ động liên kết và hỗ trợ các Hợp tác xã, các hộ nông dân sản xuất lúa thực hiện gửi kho tại các doanh nghiệp hội viên.

Đề nghị các hội viên có ký kết hợp đồng bao tiêu với các Hợp tác xã, các hộ nông dân trồng lúa thực hiện cam kết đã ký và tiến hành thu mua nhanh chóng.

Trần Lĩnh