Hiện, Tổng cục Hải quan đã trang bị 10 hệ thống máy soi container cho hầu hết các cửa khẩu hoặc địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại các địa bàn trọng điểm có lưu lượng hàng hóa lớn. Ngay sau khi lắp đặt và đưa vào vận hành, việc kiểm tra soi chiếu hàng hóa XNK bằng máy soi container được cơ quan Hải quan thực hiện và không thu một khoản phí, lệ phí nào cho việc soi chiếu.
Phan Đức