Trong khi đó, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 2,5 tỷ USD nhưng nhập khẩu tới 5,72 tỷ USD, dẫn đến con số nhập siêu của Thủ đô 3,22 tỷ USD. Ngoài 2 địa phương trên, các tỉnh, thành khác trong “câu lạc bộ” xuất khẩu “tỷ đô” đang duy trì được đà xuất siêu.

Trong đó, Bắc Ninh có kim ngạch xuất khẩu đạt 4,886 tỷ USD, nhập khẩu 4,87 tỷ USD (xuất siêu 16 triệu USD); Bình Dương xuất khẩu 4,32 tỷ USD, nhập khẩu 3,234 tỷ USD (xuất siêu 1,086 tỷ USD); Đồng Nai xuất khẩu 3,195 tỷ USD, nhập khẩu 2,97 tỷ USD (xuất siêu 225 triệu USD); Thái Nguyên xuất khẩu 3,621 tỷ USD, nhập khẩu 3,485 tỷ USD (xuất siêu 136 triệu USD).

Phan Đức