Bên cạnh đó, có 954 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 6,5 tỷ USD. 

Cũng trong 10 tháng năm 2018, cả nước có 5.342 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 6,3 tỷ USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ 2017. Tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà nhà đầu tư nước ngoài là 27,9 tỷ USD. 

Ước tính các dự án FDI đã giải ngân 15,1 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, hiện Hà Nội đã vươn lên vị trí dẫn đầu khi thu hút nhiều vốn FDI nhất trong 10 tháng với tổng số vốn đăng ký 6,15 tỷ USD, chiếm 22% tổng vốn đầu tư

Lưu Hiệp