Khoảng 59% lượng thịt tiêu thụ tại Hà Nội được kiểm soát chất lượng

Lượng thịt gia súc, gia cầm hằng ngày được cung cấp từ các cơ sở giết mổ được kiểm soát đạt khoảng 415 tấn. Ngoài ra, nguồn cung thịt gia súc, gia cầm nhập vào Hà Nội tiêu thụ có kiểm soát ước tính khoảng 100 tấn/ngày.

Như vậy, lượng thịt gia súc, gia cầm tiêu thụ trên địa bàn thành phố được kiểm soát khoảng 515 tấn/ngày. So với nhu cầu về thịt gia súc, gia cầm của người dân Hà Nội, thì lượng thịt được kiểm soát đáp ứng khoảng 59% nhu cầu tiêu thụ của thành phố. Số còn lại, khoảng 41% nhu cầu được cung cấp từ các hộ, điểm giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố và nhập từ các tỉnh.

Hải Châu