Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 39.000 đồng/cổ phiếu. BHN có tổng công suất toàn hệ thống đạt trên 800 triệu lít bia và luôn nằm trong top 3 doanh nghiệp sản xuất bia có thị phần lớn nhất cả nước.

H.A