Theo đó, Globaltrans Air được phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại ở cả khu vực nội địa và quốc tế.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh hàng không chung của doanh nghiệp này. Văn bản nêu rõ, hồ sơ của Globaltrans Air đầy đủ, hợp lệ theo Nghị định 92.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, có phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm đầy đủ các nội dung theo quy định. Phương án kinh doanh có phân tích, đánh giá chi tiết về thị trường hàng không chung, phân tích cạnh tranh, xác định nhu cầu và dự báo phát triển, có kế hoạch khai thác và kế hoạch phát triển đội tàu bay phù hợp với nhu cầu…

Do đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ GTVT cấp lại giấy phép cho Globalotrans Air.

Đặng Nhật