Cụ thể, quyết định xử phạt nêu rõ, 4 nhà đầu tư bị phạt 77,5 triệu đồng do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch.

Được biết, 4 cá nhân này đều mua bán cổ phiếu CDO của Công ty CP Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch.

H.A.