Tuy nhiên, NHNN đã chính thức khẳng định không chấp thuận việc gia hạn giải ngân sau ngày 31-12-2016. Lý giải cho việc này, NHNN cho rằng, cần có một mốc thời hạn nhất định để kết thúc thời hạn giải ngân khoản vay. 

Bởi có thể sẽ có những hợp đồng tín dụng không giải ngân hết số tiền được vay do khách hàng không còn nhu cầu giải ngân toàn bộ khoản vay vì đã bố trí được từ nguồn khác; hoặc do dự án dở dang, thủ tục kéo dài quá lâu… 

Giải ngân sau ngày 31-12 năm nay, người vay gói ưu đãi 30 ngàn tỷ sẽ phải trả theo lãi vay thương mại.

Với tốc độ giải ngân như vừa qua, NHNN xét thấy việc kết thúc giải ngân gói vay này vào ngày 31-12 sắp tới là phù hợp. Các khoản giải ngân sau thời điểm này sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của các ngân hàng thương mại và được áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữ ngân hàng cho vay với khách hàng.

Phía NHNN cũng cho biết, từ tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội đối với khách hàng cá nhân và hộ gia định bằng với mức đề nghị 4.8%/năm của Hiệp hội BĐS thành phố tại Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Đối với gói tín dụng ưu đãi 30 ngàn tỷ, NHNN đã quy định lãi suất 5%/năm trong năm 2016, giảm 1% so với năm trước. Đây là mức lãi suất đã được tính toán dựa trên tình hình thực tế lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại và phù hợp với nguyên tắc hỗ trợ lãi suất đối với gói vay này. 

Đồng thời, qua tham khảo ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, NHNN cũng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ không gia hạn giải ngân đối với các khoản vay của doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở. 

Lý do được NHNN đưa ra là nhóm khách hàng doanh nghiệp là đơn vị kinh doanh, đã được hưởng định mức và các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai… khi làm dự án nhà ở xã hội. Hơn nữa, việc gia hạn giải ngân khoản vay ưu đãi cho người mua nhà cũng đã gián tiếp hỗ trợ cho chủ đầu tư dự án. 

Thời gian áp dụng hỗ trợ lãi suất cho vay sẽ kéo dài tối đa 15 năm đối với người vay thuê, mua nhà ở kể từ thời điểm giải ngân; 10 năm đối với người vay xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở và 5 năm đối với cá nhân, tổ chức vay đầu tư xây dựng, cải tạo nhà ở xã hội.

Đ.Thắng