Mặc dù báo cáo việc làm phi nông nghiệp đã thúc đẩy đồng USD tăng mạnh và tạo áp lực lên vàng vào hôm thứ Sáu, nhưng số người dự đoán giá vàng tăng vẫn ngang bằng với số người dự đoán vàng giảm là 7 người, chiếm tương đương 39%. Chỉ có 4 nhà phân tích, tương đương 22%, dự đoán vàng đi ngang trong tuần tới. 

Trong khi đó trong cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco, 1.230 người đã tham gia khảo sát và có tới 822 người trả lời, tương đương 67%, cho biết họ lạc quan về giá vàng trong tuần tới. Kết quả, chỉ có 222 người, tương đương 18%, cho rằng vàng giảm và cũng chỉ có 186 người, tương đương 15%, có quan điểm trung lập.
H.A