Cụ thể, tại thị trường miền Bắc, giá thịt lợn hơi ổn định và phổ biến ở mức 46.000-51.000 đồng/kg. Thịt bò thăn có mức giá khoảng 260.000-270.000 đồng/kg. Thịt gà ta làm sẵn có kiểm dịch giá phổ biến ở mức 100.000-110.000 đồng/kg. 

Đáng chú ý, giá một số mặt hàng thủy, hải sản giảm nhẹ như cá chép có mức giá phổ biến từ 65.000-80.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với tháng trước. Tôm sú có mức giá phổ biến từ 185.000-187.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg…

H.A.