Ngày 11-2, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi dao động từ 47.000 - 50.000đ/kg, tăng 3.000đ/kg so với cuối tháng 1-2019. Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên phổ biến từ 45.000 - 50.000đ/kg, tăng 2.000đ/kg so với cuối tháng 1-2019.

Giá lợn hơi thương lái thu mua tại các khu vực chăn nuôi trọng điểm phía Nam hiện trung bình từ 48.000 - 53.000đ/kg, tăng 3.000đ/kg so với cuối tháng 1-2019. So với cùng kỳ năm 2018, giá lợn hơi cao hơn từ 25 - 30%, trong khi giá thịt lợn thành phẩm cao hơn từ 7 - 15%.

So với cuối năm 2018, hiện giá thịt lợn tăng 6 - 12%. Giá lợn tăng là do nhu cầu thị trường tăng trở lại trong khi các công ty chăn nuôi vẫn đóng cửa.

Phan Đức