Yếu tố nổi bật là sự gia tăng của dòng vốn đầu tư gián tiếp, nổi lên từ cuối năm 2017 và tiếp tục có ảnh hưởng tích cực tới thị trường vào đầu năm 2018. Việc đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước không chỉ mang lại nguồn thu cho ngân sách mà còn đem lại lượng ngoại tệ dồi dào.

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần tăng mạnh 45,1% so với cùng kỳ năm trước lên 6,2 tỷ USD trong năm 2017 và tiếp tục tăng 102,5% lên 1,25 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2018. Giải ngân FDI ổn định với mức tăng 9,7% lên 1,7 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2018 và hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ lượng vốn đăng ký mới và tăng vốn tăng mạnh 41,7% so với cùng kỳ năm trước lên 29,6 tỷ USD trong năm 2017.

Cán cân thương mại thặng dư trong cả 2 tháng đầu năm với tổng giá trị xuất siêu ước tính là 1,08 tỷ USD; kiều hối về Việt Nam cũng phục hồi mạnh trong năm 2017 sau một năm sụt giảm, đạt giá trị kỷ lục 13,81 tỷ USD, tăng 16% so với năm trước và đưa Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia có kiều hối lớn nhất thế giới.

Dự trữ ngoại hối gia tăng nhanh chóng từ mức 41 tỷ USD vào cuối năm 2016 lên 52 tỷ USD vào cuối năm 2017 và gần 60 tỷ USD chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018.
H.A