Nguồn gốc tài sản: Tài sản được phép thanh lý.
Đặc điểm của tài sản: Lô tài sản “Vật tư thiết bị, chất thải nguy hại tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có nhu cầu sử dụng bán thanh lý” (Có phụ lục kèm theo).

Giá khởi điểm của tài sản:

- Gói 1 (VTTB đề nghị thanh lý thuộc nhóm CTNH) giá khởi điểm chưa bao gồm thế GTGT là: 22,598,058 đồng (Hai mươi hai triệu, năm trăm chín mươi tám nghìn, không trăm năm tám đồng).

+ Bước giá: 100,000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

+ Tiền đặt trước: 2,000,000 đồng (Hai triệu đồng).

- Gói 2 (VTTB thu hồi, tồn kho, kém phẩm chất đề nghị thanh lý) giá khởi điểm chưa bao gồm thế GTGT là: 366,517,593 đồng (Ba trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm mười bẩy nghìn, năm trăm chín ba đồng).

+ Bước giá: 1,000,000 đồng (Một triệu đồng).

+ Tiền đặt trước: 10,000,000 đồng (Mười triệu đồng).

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Từ ngày 28/05/2017 đến hết ngày 29/05/2017 tham khảo và mua hồ sơ tại Chi nhánh Công ty cổ phần đấu giá Đại Nam tại Hà Nội.
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 10h00 đến 11h00 ngày 30/05/2017 tại kho của Điện lực Ba Vì;
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Chậm nhất 16h00’ ngày 30/05/2017.
Thời gian bán đấu giá tài sản dự kiến: 09h00’ ngày 03/06/2017.
Địa điểm bán: Chi nhánh Công ty cổ phần đấu giá Đại Nam tại Hà Nội.

Địa chỉ: Số 143 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ: Chi nhánh Công ty cổ phần đấu giá Đại Nam tại Hà Nội – Số 143 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 043.8575244.

Đ.N.