Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, tính đến ngày 20 - 5 năm 2017 cả nước có 939 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký là 5,59 tỷ USD; có 437 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,74 tỷ USD và 2.061 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 1,79 tỷ USD; ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 6,15 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến ngày 20-5, cả nước có 23.545 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 303 tỷ USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2017 có 91 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 4,41 tỷ USD, chiếm 36,4% tổng vốn đầu tư; Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,94 tỷ USD; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,23 tỷ USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2017 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 58 tỉnh thành phố, trong đó Bắc Ninh là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký là 2,76 tỷ USD. Bình Dương đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký  là 1,64 tỷ USD. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 1,39 tỷ USD, chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư.

Phan Đức