Theo Tổng cục Thống kê, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cuộc chiến giá dầu giành thị phần thế giới giữa tổ chức, quốc gia cho giá xăng dầu thế giới giảm mạnh. Vì vậy, nguồn cung dồi dào và sức mua giảm là các nguyên nhân chính làm cho CPI tháng 3 giảm rõ rệt. 

Trong đó, so với tháng trước, có 7 nhóm hàng có chỉ số giá giảm, gồm: Nhóm giao thông giảm 4,87%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 1,4%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,43%; nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,25%; may mặc, mũ nón và giầy dép giảm 0,15%; đồ uống và thuốc lá giảm 0,11%; bưu chính viễn thông giảm 0,06%. 

Ngược lại, có 4 nhóm tăng như: Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,16%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%; giáo dục tăng 0,04%. So với tháng trước, giá vàng trong nước tăng 3,87% trong khi giá đô la Mỹ tăng 0,17%. Lạm phát cơ bản tháng 3 giảm 0,06% so với tháng trước, tăng 2,95% so với cùng kỳ năm trước; tính chung quý I lạm phát tăng 3,05% so với cùng kỳ

Lưu Hiệp