GDP khu vực châu Á - Thái Bình Dương vượt mức 1/3 GDP toàn cầu trong năm 2018. Ảnh: Bizllive. 

Theo đó, báo cáo trình bày những số liệu thống kê mới nhất của một tập hợp toàn diện các chỉ số về kinh tế, tài chính, xã hội và môi trường, gồm cả cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) đối với 49 quốc gia thành viên trong khu vực của ADB từ năm 2000 tới nay.

Cụ thể, báo cáo “Các chỉ số chính 2019” cho thấy số người nghèo cùng cực tại châu Á và Thái Bình Dương đã giảm từ 1,1 tỉ người trong năm 2002 xuống còn 264 triệu người trong năm 2015. 

Tỉ lệ của khu vực này trong tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu (tính theo USD hiện thời) đã vượt mức một phần ba trong năm 2018, trong khi vai trò của khu vực trong các chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu và với tư cách điểm đến của các sản phẩm giá trị cao hơn cũng đang mở rộng. Trong năm 2000, châu Á tạo ra 23,0% thu nhập từ sản xuất các sản phẩm xuất khẩu trên thế giới, và con số này đã tăng lên tới 30,2% vào năm 2018.   

“Các chỉ số chính 2019" cho thấy khu vực châu Á và Thái Bình Dương đang gia tăng đóng góp mạnh mẽ của khu vực này trong nền kinh tế toàn cầu, cũng như trong việc theo đuổi các Mục tiêu Phát triển bền vững. Khi khu vực đạt được tiến triển hướng tới các Mục tiêu Phát triển bền vững, những số liệu chi tiết, đáng tin cậy và kịp thời luôn có vai trò hết sức quan trọng trong việc hoạch định, thực thi và giám sát các chính sách và tiến bộ", ông Yasuyuki Sawada, chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB chia sẻ. 

ADB cam kết đạt tới một khu vực châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực. Trong năm 2018, ADB đã hỗ trợ các khoản vay và viện trợ mới trị giá 21,6 tỉ USD. Được thành lập năm 1966, ADB thuộc sở hữu của 68 thành viên, trong đó có 49 thành viên trong khu vực. 

Tiên An