Theo Bảng xếp hạng này, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đứng vị trí thứ 5 trong Top 10 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam năm 2015. Đặc biệt, VietinBank dẫn đầu trong số 9 ngân hàng nằm trong Top 50 DN nộp thuế thu nhập DN nhiều nhất. Đây là năm thứ 6 liên tiếp VietinBank nằm Top 10 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam; cũng là năm thứ 6 liên tiếp VietinBank dẫn đầu Ngành Ngân hàng về nộp ngân sách Nhà nước.

Việc liên tiếp nằm trong Top 10 Bảng xếp hạng V1000 là minh chứng cho sự phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả của VietinBank. Sự ghi nhận và tôn vinh này cũng là động lực để VietinBank tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của đất nước.

Hoạt động giao dịch của VietinBank.

Tính đến 30/6/2015, tổng tài sản toàn hệ thống VietinBank đạt 686 nghìn tỷ đồng, tăng 24,6 nghìn tỷ đồng (+3,72%) so với đầu năm, đạt 92% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; tổng nguồn vốn huy động đạt gần 615 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7 nghìn tỷ đồng (+3,3%) so với đầu năm, đạt 91% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; tổng dư nợ cho vay và đầu tư đạt 638,9 nghìn tỷ đồng, tăng 22 nghìn tỷ đồng (+3,6%) so với đầu năm; lợi nhuận trước thuế lũy kế đến 30/6/2015 ở mức 3.879 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm 2015.

Hiện nay, VietinBank có mạng lưới trên 150 chi nhánh, gần 1.000 PGD/quỹ tiết kiệm; trong đó có 2 chi nhánh tại Đức và 1 ngân hàng con tại Lào, 1 văn phòng đại diện tại Myanmar. Trong giai đoạn tới, VietinBank tiếp tục chiến lược mở rộng mạng lưới ra khu vực và thế giới. Đặc biệt, VietinBank là thương hiệu duy nhất của Việt Nam 4 năm liền (từ 2012 - 2015) được tạp chí Forbes xếp hạng trong 2000 DN lớn nhất thế giới; Brand Finance xếp hạng Top 500 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới với giá trị thương hiệu 197 triệu USD. Ngoài ra VietinBank cũng vinh dự được nhận Giải thưởng: “DN thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng”… VietinBank đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược là trở thành ngân hàng tầm cỡ khu vực vào năm 2017.

Châu Ngọc