Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Vietinbank đánh giá, Hội nghị các điển hình tiên tiến là dịp để tôn vinh, học tập, nhân rộng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, xác định những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua ngày các phát triển. 

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Vietinbank phát biểu tại hội nghị điển hình tiên tiến.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua, Vietinbank đạt được các danh hiệu: Anh hùng lao động; 17 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ; 62 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước; 3 các nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đoan toàn quốc; 647 các nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng; 8.023 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Ngoài ra, ngân hàng này còn nhận các hình thức khen thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhất; 15 tập thể và 99 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; 180 tập thể 208 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ…Việc phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2030 cũng được Vietinbank thực hiện trong dịp này.

14 đơn vị, tập thể của Vietinbank vinh dự nhận Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng trong ngày này, các đại biểu người lao động trong toàn hệ thống Vietinbank có dịp hội ngộ để nghe: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, công tác cán bộ, thực hiện chính sách đối với người lao động, phương hướng nhiệm vụ năm 2015-2016; Báo cáo tình hình thực hiện Thoả ước Lao động tập thể; Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân khoá VII…

Ký kết thoả ước Lao động tập thể 2015

Kết thúc năm 2014, tổng tài sản Vietinbank vượt 600 nghìn tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt gần 600 nghìn tỷ đồng; dư nợ tín dụng và đầu tư đạt trên 550 nghìn tỷ đồng… Đạt được kết quả này nỗ lực của người lao động trong hệ thống Vietinbank khi thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng trưởng tín dụng, tăng trường quy mô, thị phần, đa dạng hoá các sản phẩm…

Ban Thanh tra nhân dân khoá 8 ra mắt.
C.H.