Khi sự kiện Brexit xảy ra một số đồng tiền mất giá như đồng euro và bảng Anh, trong khi một số đồng tiền khác lại tăng giá như đồng yên, USD. Việc tăng giảm này sẽ có tác động hai chiều cả tích cực và tiêu cực tới nợ công của Việt Nam. Tuy nhiên, do nợ công là dài hạn nên khi có những tác động mang tính tâm lý trên thì chưa thể xác định ngay được mức ảnh hưởng tới nợ công.

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá trung tâm của 8 loại tiền tệ khác nhau, trong đó có USD, euro, nhân dân tệ, yên… Việc điều chỉnh kịp thời này đã giúp ảnh hưởng đến nợ công không lớn lắm, do các đồng tiền trên biến động ngược chiều nhau, bù trừ nhau.

H.A.