Trước đó, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, từ ngày 1/1/2015, người nộp thuế không phải gửi bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra cùng hồ sơ khai thuế GTGT đến cơ quan thuế, để giảm giờ khai thuế GTGT cho người nộp thuế. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, cơ quan Thuế có thể kiểm tra đối chiếu về thuế GTGT được gắn liền với sổ sách kế toán, chứng từ, tài liệu chứng minh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, không chỉ là hóa đơn bán hàng.

Ảnh minh họa.

Người nộp thuế phải lưu giữ tất cả hóa đơn, chứng từ thanh toán, vận đơn, hợp đồng và tất cả những chứng từ, tài liệu chứng minh cho hoạt động kinh doanh cùng với các sổ kế toán của doanh nghiệp.

H.A.