Theo đó, dự thảo Nghị định đã dành 5 điều để quy định cụ thể 5 trường hợp miễn thuế theo định mức; đồng thời quy định cụ thể trường hợp vượt định mức miễn thuế, xét miễn thuế thì phải nộp đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật đối với số lượng hàng hóa vượt định mức và đảm bảo các quy định của pháp luật về chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm xuất khẩu, nhập khẩu.

Riêng đối với quà biếu, quà tặng có số lượng hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế, dự thảo Nghị định quy định cụ thể nghĩa vụ thuế phải nộp đối với phần vượt, trừ trường hợp đơn vị nhận là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính xem xét giải quyết miễn thuế từng trường hợp cụ thể.

Dự thảo cũng giảm bớt về danh mục mặt hàng và định lượng miễn thuế đối với một số đối tượng của tổ chức quốc tế và thành viên tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, như nhân viên hành chính kỹ thuật, vì đối tượng này đang được hưởng ưu đãi tương đương như các đối tượng là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, cụ thể: được miễn thuế trong vòng 6 tháng đối với rượu các loại 40 lít trong, bia các loại 400 lít…

PV