Theo đó, 7 nhà sản xuất/xuất khẩu thép của Trung Quốc có hợp tác với cơ quan điều tra sẽ bị đánh thuế từ mức thấp nhất là 4,02% (đối với sản phẩm của Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd) tới mức cao nhất là 38,34% (đối với BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd). Các nhà xuất khẩu/sản xuất khác sẽ bị áp mức thuế cao nhất 38,34%. Hàng hóa có xuất xứ từ Hàn Quốc có POSCO bị áp mức thuế 12,4%; các nhà sản xuất khác bị áp thuế 19%. 

Biện pháp này sẽ có hiệu lực kể từ 16-9 và sẽ được áp dụng cho đến hết ngày 13-1-2017. 

Kết luận điều tra của Bộ Công Thương đã chứng minh, trong giai đoạn điều tra, tổng lượng hàng hóa nhập khẩu từ các nước nói trên là 865,851 tấn, tăng 220% so với cùng kỳ năm trước và đạt mức nhập khẩu cao nhất trong 4 năm trở lại đây (trong đó nhập từ Trung Quốc là 820,364 tấn, chiếm 90,91% tổng lượng nhập khẩu vào Việt Nam). 

Phân tích cũng cho thấy có hiện tượng hàng hóa nhập khẩu ép giá và kìm giá đối với hàng hóa sản xuất trong nước khiến tốc độ tăng sản xuất trong nước giảm dần và thấp hơn nhiều so với tốc độ gia tăng của hàng hóa nhập khẩu. 

Điều này đã gây thiệt hại cho sản xuất trong nước khi không tận dụng được công suất thiết kế của các nhà máy, ảnh hưởng đến việc làm của người lao động, tỷ lệ lợi nhuận cũng giảm nhanh chóng, hàng tồn kho liên tục tăng, có giai đoạn tăng đến 2,5 lần.

V.H.