Tính chung 8 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 155,41 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 45,11 tỷ USD, tăng 17,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 110,30 tỷ USD, chiếm 71% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 13,4%. Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 8 tháng, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là châu Âu, Trung Quốc, ASEAN…

Cùng chiều với kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8 ước tính đạt 21 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 8-2018 ước tính nhập siêu 100 triệu USD. Tính chung 8 tháng cán cân thương mại hàng hóa vẫn duy trì xuất siêu với 2,8 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 19,5 tỷ USD.

H.A.