Theo báo cáo của Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, trong tháng 5/2015, Bộ Tài chính đã chủ trì ký kết 3 hiệp định vay với tổng trị giá 57,7 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến 26/5/2015, 16 hiệp định vay nước ngoài đã được ký kết với tổng số tiền ký kết là 1.786,21 triệu USD.
H.A.