Theo lưu ý của HSX, thì Công ty CP MT Gas (mã: LGL), Công ty CP Đầu tư và Phát trển Đô thị Long Giang (mã: LGL) và Công ty CP Beton6 (mã: BT6) đã hai năm liên tiếp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toàn (năm 2012 và năm 2013).

Căn cứ theo quy định tại Nghị Định 58/2012/NĐ-CP: Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết khi tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính 3 năm liên tiếp.

Vì vậy, HSX khuyến cáo các công ty trên thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 đúng thời hạn, theo quy định để tránh rơi vào điều kiện hủy niêm yết bắt buộc.

H.A.