Thông tin từ nhà sản xuất cho biết, trên các xe Ford Transit thuộc diện ảnh hưởng của chương trình phần mềm của module điều khiển động cơ PCM không thích hợp nên xe có thể không còn đáp ứng yêu cầu về khí thải của phương tiện giao thông sau một thời gian sử dụng. Do đó, phần mềm điều khiển này cần được nâng cấp để hiệu chỉnh.

Khoảng 1 năm trước, Ford Việt Nam cũng đã từng triệu hồi 549 chiếc Ford Transit để khắc phục lỗi ở mối hàn giá đỡ nhíp phía sau với thân vỏ có khả năng chưa đạt độ ngấu (kết dính). Hiện chương trình triệu hồi này vẫn chưa kết thúc.


V.Cường