Một trong những điểm mới tại dự thảo Nghị định, đó là sửa đổi, bổ sung Điều 7a về thuế suất thuế NK ưu đãi đối với linh kiện ôtô NK theo Chương trình ưu đãi thuế giai đoạn 2018 - 2022. 

Theo đó, dự thảo bổ sung chủng loại xe ôtô thân thiện môi trường được áp dụng chương trình ưu đãi. 

Theo Bộ Tài chính, chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ôtô mới chỉ tập trung vào chủng loại xe ôtô tiết kiệm nhiên liệu. 

Tuy nhiên, thời gian tới, sẽ có một số doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp các chủng loại xe ôtô thân thiện môi trường khác như xe ôtô điện, xe hybrid, vì vậy, cần thiết sửa đổi chương trình để bổ sung các chủng loại xe ôtô thân thiện môi trường vào đối tượng áp dụng ưu đãi thuế NK linh kiện ôtô.

H.A.