Cụ thể, trên số xe này, trong quá trình chuyển số sang số 2 (bao gồm lên số và về số) phát sinh tiếng ồn bất thường tại vị trí hộp số. Trong một số trường hợp có thể dẫn đến bánh sau bị kẹt cứng và động cơ dừng hoạt động gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Nguyên nhân lỗi được xác định là do vòng chặn (phe cài) hãm bánh răng trên trục số sơ cấp bị trượt ra khỏi rãnh giữ, từ đó dẫn đến bánh răng rung động trong quá trình vận hành. Một số trường hợp gây kẹt và bó bánh răng, đường kính ngoài của đồ gá dẫn hướng lắp vòng chặn bánh răng lớn hơn tiêu chuẩn cho phép khiến cho vòng chặn có hiện tượng bị lỏng khi được lắp trên trục.

Honda Rebel300 bị triệu hồi vì dính lỗi hộp số.

Trước nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng người sử dụng, Honda buộc phải triệu hồi Rebel300 để khắc phục. Chương trình triệu hồi được thực hiện từ ngày 19-6-2019 đến ngày 19-6-2021. Thời gian triệu hồi và khắc phục lỗi sự kiến mất khoảng 6,8 giờ cho mỗi xe.

V.Cường