UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND  quy định tiêu chuẩn, định mức ô-tô chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, các đơn vị được duyệt định mức gồm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND có 14 xe; Văn phòng Thành ủy có 7 xe; UBND 7 quận, huyện có 21 xe; UBND 56 xã, phường có 59 xe; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 9 xe.

 (Ảnh minh họa). Chính quyền TP Đà Nẵng ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức ô tô chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. 

Sở Tài nguyên và Môi trường có 11 xe; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 8 xe; Sở Văn hóa - Thể thao có 13 xe; Sở Y tế có 5 xe; Sở Giao thông vận tải có 8 xe; Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng có 4 xe; Sở Xây dựng có 3 xe; các Sở Khoa học - Công nghệ, Công thương, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Ban Quản lý An toàn thực phẩm mỗi đơn vị có 2 xe; các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Ngoại vụ và Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật mỗi đơn vị có 1 xe.

Đối với ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe cần cẩu…) và ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng hoặc ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật (xe gắn thiết bị thu, phát vệ tinh, xe phục vụ tang lễ…).

Đối với xe sát hạch, tập lái, Chủ tịch UBND thành phố quyết định trang bị theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.


Hoài Thu