Các xe ôtô “biển số xanh” đưa ra bán đấu giá đều do doanh nghiệp tặng đã bị thu hồi. 

Sở Tài chính Đà Nẵng hoàn thành việc thẩm định và đề xuất bán đấu giá công khai. 

Cụ thể, chiếc ôtô hiệu Toyota Landcruiser VX sản xuất năm 2011, BKS 43A-001.79, giá khởi điểm 1,465 tỷ đồng, đặt trước 293 triệu đồng; ôtô Toyota Land Cruiser VX sản xuất năm 2011, BKS 43A-001.89, giá khởi điểm 1,465 tỷ đồng, đặt trước 293 triệu đồng và ôtô Mercedes- Benz sản xuất năm 2010, BKS 43A-003.04 giá khởi điểm tổ chức bán đấu giá là 940 triệu đồng; đặt trước 180 triệu đồng. 

Hoài Thu