Diễn tập PCCC tại Cần Thơ
Diễn tập chống khủng bố, cứu nạn, cứu hộ trên tàu du lịch  của các Chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm Thành phố Cần Thơ
Diễn tập công tác PCCC
Diễn tập chống khủng bố, cứu nạn, cứu hộ trên tàu du lịch  của các Chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm Thành phố Cần Thơ
Diễn tập chống khủng bố, cứu nạn, cứu hộ trên tàu du lịch  của các Chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm Thành phố Cần Thơ
Diễn tập cứu nạn trên sông Hậu Giang
Diễn tập cứu nạn trên sông Hậu Giang

BTC