Đây là tập huấn về bóng đá lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ giúp đào tạo 10 huấn luyện viên tình nguyện từ các câu lạc bộ bóng đá TP Hồ Chí Minh và 20 nhân viên công tác xã hội về cách vận dụng bóng đá như công cụ giúp thúc đẩy hành vi bảo vệ trẻ em và tái hòa nhập cộng đồng.

Các huấn luyện viên của Quỹ Manchester United sẽ tập huấn cho các nhân viên công tác xã hội của Việt Nam kỹ năng về bóng đá để họ có thể kết nối và giao lưu với những trẻ em thiệt thòi, mở đường cho các hỗ trợ thiết yếu khác.

H.K.